اخبار برگزیده کشور

تکلیف یارانه نقدی در سال آینده

تکلیف یارانه نقدی در سال آیندهایلنا:نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 با تبصره 14 این لایحه که مربوط به نحوه هزینه کرد دریافتی ها ی سازمان هدف مند سازی یارانه ها است موافقت کردند. بر این اساس در بند درآمدی تبصره 14 آمده است:الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می­شود. در بخش هزینه ای این تبصره هم اینطور آمده که پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود. در جز 1 بند الف تبصره 14 که مختص بخش هزینه ای است، تصریح شده:دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. در بخش درآمدی جز 2 این تبصره آمده:به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز می شود. همچنین در بخش هزینه ای جز 2 اینچنین آمده که و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. جزء الحاقی- یارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد. بند ب این تبصره که مربوط به بخش هزینه ای است به شرح زیر است: آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. خلاصه این جدول به شرح زیر است: عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی از حیث پرداختی ها 96.375 میلیارد ریال تعیین شد، همچنین عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) از حیث پرداختی ها 15.000 میلیارد ریال تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش( از جمله کارمزد جایگاهها) فرآورده های نفتی را حیث پرداخت ها 110613 میلیارد ریال تعیین شد،همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)از حیث پرداخت ها 41.000 میلیارد ریال تعیین شد. سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی از پرداختی ها 109.207 میلیارد ریال و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی از حیث پرداخت ها 15.240 میلیارد ریال تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین عوارض گازرسانی موضوع ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از حیث پرداخت ها 17.044 میلیارد ریال و کارمزد جایگاهها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی را از حیث پرداخت ها 11.040 میلیارد ریال تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی از حیث پرداخت ها 94.050 میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس از حیث پرداخت ها 600 میلیارد ریال تعیین کردند. عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق از حیث پرداخت ها 18.090 میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس از حیث پرداخت ها 300 میلیارد ریال و مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها از حیث پرداخت ها 2.810 میلیارد ریال تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی)از حیث پرداخت ها 15.000 میلیارد ریال و هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق از حیث پرداخت ها 201.000 میلیارد ریال تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب را از حیث پرداخت ها 33.320 میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس را از حیث پرداخت 100 میلیارد ریال تعیین کردند. نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از مصارف هدفمندی را 411000 میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندی را 000, 84 میلیارد ریال تعیین کردند. ماده(46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می شود. از مصارف هدفمندی را 49.000 میلیارد ریال تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند (الف) تبصره (18) و ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین بیست درصد (20%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص(قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)و افزایش سرمایه ومنابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین از مصارف هدفمندی را 21165 میلیارد ریال تعیین کردند. جمع مصارف هدفمندی یارانه ها 626.615 میلیارد ریال تعیین شد. کل جدول درآمد و هزینه یارانه ها به این نحو است: ردیفدریافتی ها (منابع)مبالغ(میلیارد ریال)بخش مربوطردیفپرداختی ها (مصارف)مبالغ(میلیارد ریال) 1دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی455.969پالایش و پخش فرآورده های نفتی1عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی96.375 2دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاهها435.1352عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)15.000 3هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش( از جمله کارمزد جایگاهها) فرآورده های نفتی110613 3دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده245.680نفت4بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)41.000 5سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآورده های نفتی109.207 4دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان 219390گاز6عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی15.240 7عوارض گازرسانی موضوع ماده(65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)17.044 8کارمزد جایگاهها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی11.040 5سوخت نیروگاهها17.810 6منابع حاصل از فروش آب33.4209هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی94.050 10پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس600  برق11عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق18.090 12حذف شد  13پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس300 14مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها2.810 15بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی)15.000 16هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق201.000 آب17هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب33.320 18پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس100 مصارف هدفمندیمصارف هدفمندی: 19پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها411000 20کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست000, 84 21ماده(46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می شود.49.000 22یارانه نان و خریدتضمینی گندم61.450 23اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند (الف) تبصره (18) و ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین بیست درصد (20%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص(قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)و افزایش سرمایه ومنابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین21165 جمع مصارف هدفمندی626.615 جمع کل دریافتی ها1407404جمع کل1.407.404  انتهای پیام/مخبرهای جدید از یارانه نقدی در سال 98 + مبلغ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن