اخبار خوزستان

اخبار خوزستان به واسطه جایگاه استراتژیک و مهمی که در کشور دارد بسیار مهم است خبرگزاری سایت اهواز که توسط گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن مدیریت می شود.

خبرهای خوزستان را که مرتبط با مسائل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی حوادث ورزشی می باشد را مستند و به سرعت از سطح اینترنت جمع آوری و در یک دسته بندی مشخص به شما رای می کند.

پس آخرین خبر های خوزستان را در حوزه های مختلف از طریق سایت اهواز دنبال کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن